Bezpośrednio za ogrodzeniem naszego gospodarstwa
rośnie las, który przez cały rok zachwyca swymi
barwami i szumem swych kilku dziesięcioletnich koron.
Dochodzi stamtąd nieustanny gwar jego mieszkańców.
Wokół rozciągają się pola uprawne, które w zależności
od sezonu wegetacyjnego mienią się zielonymi i żółtymi
kolorami.
 
Radziucie położone są w na terenie gminy Sejny w powiecie sejneńskim, w województwie podlaskim.
W okolicy są 102 jeziora. Wszystkie jeziora są czyste, ponieważ w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnego przemysłu. Którego jedna część leży po polskiej stronie granicy państwowej a druga po stronie litewskiej. Którzy znajdą tutaj przyjemność połowów letnich i zimowego wędkowania spodlodowego. Nad jeziorem znajduje się unikalna kolonia kormoranów, które dają popisy podwodnych polowań na ryby.

Wokół jeziora Gaładuś położone są wsie Radziucie, Burbiszki, Żegary, Krasnogruda i Dusznica. Teren ten to pogranicze polsko-litewskie, który obok Polaków zamieszkiwany jest ludność pochodzenia litewskiego. Dzięki temu panuje tu swoisty klimat i unikalne powiązanie kultury i tradycji dwóch narodów. Jest to niezwykły świat tradycji i kultury wiejskiej, lokalnej gwary oraz nigdzie indziej nie spotykanej regionalnej kuchni.
W pasiece jest do obejrzenia ul szklany, w którym można obejrzeć pracę i życie pszczół. Zdecydowane większość naszych sąsiadów zajmuje się prowadzeniem rodzinnych gospodarstw rolnych. Hoduje się tutaj bydło mleczne, trzodę chlewną, drób i konie. Nie prowadzi się w tych okolicach wielkotowarowej produkcji rolnej, nie stosuje się nawozów i środków ochrony roślin w ilościach, które w minimalny chociaż sposób zanieczyściły by glebę, powietrze czy wodę. W niektórych gospodarstwach utrzymuje się pasieki. Dzięki temu można tutaj skosztować różnego rodzaju miody oraz wyroby, których miód jest podstawowym składnikiem smakowym.
Miód w sprzedaży przez cały rok.
W odległości ośmiu kilometrów od gospodarstwa położone jest sześciotysięczne miasteczko Sejny. Znajdują się tam zabytki, które warto zwiedzić.
Polecamy Bazylikę Mniejszą p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W środku znajduje się jedna z trzech w Polsce figura szafkowa (otwarta) Madonny z końca XIV wieku.
.... oraz Białą Synagogę z roku 1870, w której przez cały rok odbywają się liczne koncerty, wystawy i imprezy kulturalne.
W Sejnach warto obejrzeć jeszcze Kościół p.w. M.B. Częstochowskiej...